Stat24 - Profesjonalne Statystyki Stron, Mapa Kliknięć, Usługi SEM

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Netshare Sp. z o.o. wykorzystuje w celu monitorowania ruchu na witrynie www.stat24.com oraz w celu realizacji oferowanych usług technologię plików 'cookie'. 'Cookie' to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. 'Cookie' w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ustawa nie określa jednak sposobu informowania, a powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych 'polityka prywatności' lub 'prywatność', co niniejszym czynimy. Netshare Sp. z o.o. informuje, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików 'cookie'. Aby tego dokonać, prosimy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej. Netshare Sp. z o.o. umożliwia również oznaczenie danego komputera poprzez umieszczenie na dysku komputera tzw. 'opt-out cookie', który wyłączy monitorowanie tak oznaczonego komputera podczas przeglądania witryn obsługiwanych przez Netshare Sp. z o.o. Podkreślamy, że dla poprawnego działania 'opt-out cookie', obsługa 'cookies' musi być w przeglądarce internetowej włączona. Aby skorzystać z usługi 'opt-out cookie', prosimy o odwiedzenie adresu. W związku z powyższym i informacjami, uzyskanie zgody użytkownika na umieszczenie na dysku pliku 'cookie' nie jest z mocy ustawy konieczne.

W odniesieniu do danych osobowych zbieranych przy rejestracji usług, Netshare Sp. z o.o. spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do zbioru danych osobowych uzyskanych podczas rejestracji usług, informujemy, że proces rejestracyjny jest w toku.

Informacje dotyczące witryn obsługiwanych za pomocą usług dostarczanych przez Netshare Sp. z o.o.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności związanej z ochroną prywatności internautów odwiedzających strony internetowe, na których prowadzony jest monitoring za pomocą narzędzi dostarczanych przez Netshare Sp. z o.o. W związku z tym, podczas realizacji usług kierujemy się następującymi zasadami:

  • Netshare nie łączy danych rejestrowanych podczas realizacji usługi z innymi danymi w sposób umożliwiający wskazanie konkretnej osoby odwiedzającej obsługiwaną witrynę.
  • Netshare nadaje 'cookie' internautom odwiedzającym strony klientów wyłącznie w celu wyróżnienia pojedynczych użytkowników poprzez odróżnienie systemów komputerowych, z których ci użytkownicy łączą się z witryną oraz w celu odróżnienia użytkowników nowych od powracających. Cookie jest plikiem tekstowym, zawierającym jedynie zaszyfrowany identyfikator.
  • Netshare gwarantuje pełną poufność danych gromadzonych w trakcie realizacji usługi na obsługiwanej witrynie.
  • Netshare nie wpływa na wyniki pomiaru - w szczególności nie może modyfikować wyników realizacji usługi.
  • Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ustawa nie określa jednak sposobu informowania, a powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych 'polityka prywatności' lub 'prywatność'. Właściciel witryny korzystającej z usług Netshare Sp. z o.o. zobowiązany jest na podstawie regulaminu świadczenia wybranej usługi przez Netshare Sp. z o.o. do poinformowania użytkowników swojej witryny o zastosowaniu technologii 'cookie', o możliwości wyłączenia obsługi plików 'cookie' oraz o możliwości oznaczenia danego komputera przez 'opt-out cookie'.Podkreślamy, że dla poprawnego działania 'opt-out cookie', obsługa 'cookies' musi być w przeglądarce internetowej włączona. Aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z usługi 'opt-out cookie' w stosunku do monitoringu prowadzonego przez Netshare Sp. z o.o., właściciel witryny powinien w odpowiednim miejscu uwidocznić następujący adres URL.